Δευτέρα 19 Φεβρουαρíου 2018 | 15:44

To Ελληνικό σύνταγμα της Η’ Αναθεωρητικής Bουλής των Ελλήνων

 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΕΔΩ

MEPOΣ ΠPΩTO - Bασικές διατάξεις

TMHMA A΄ - Mορφή του πολιτεύματος

 • 'Αρθρο 1 - (Μορφή του πολιτεύματος)
 • 'Αρθρο 2 - (Πρωταρχικές υποχρεώσεις της πολιτείας)

TMHMA Β΄ - Σχέσεις Eκκλησίας και Πολιτείας

 • 'Αρθρο 3 - (Σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας)

MEPOΣ ΔEYTEPO - Aτομικά και κοινωνικά δικαιώματα

 • 'Αρθρο 4 - (Ισότητα των Ελλήνων)
 • 'Αρθρο 5 - (Ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας, προσωπική ελευθερία)
 • **'Αρθρο 5A - (Δικαίωμα στην πληροφόρηση)
 • 'Αρθρο 6 - (Προσωπική ασφάλεια, προφυλάκιση)
 • 'Αρθρο 7 - (Καμιά ποινή χωρίς νόμο, απαγόρευση βασανιστηρίων)
 • 'Αρθρο 8 - (Δικαίωμα νόμιμου δικαστή)
 • 'Αρθρο 9 - ('Ασυλο της κατοικίας)
 • **'Αρθρο 9A - (Προστασία προσωπικών δεδομένων)
 • 'Αρθρο 10 - (Δικαίωμα αναφοράς προς τις αρχές)
 • 'Αρθρο 11 - (Δικαίωμα του συνέρχεσθαι)
 • **'Αρθρο 12 - (Δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι)
 • 'Αρθρο 13 - (Θρησκευτική Ελευθερία)
 • 'Αρθρο 14 - (Ελευθερία του Τύπου)
 • 'Αρθρο 15 - (Κινηματογράφος, φωνογραφία, ραδιοφωνία, τηλεόραση)
 • 'Αρθρο 16 - (Παιδεία, τέχνη, επιστήμη)
 • 'Αρθρο 17 - (Προστασία της ιδιοκτησίας, απαλλοτρίωση)
 • 'Αρθρο 18 - (Προστασία της ιδιοκτησίας, ειδικές περιπτώσεις, επίταξη)
 • 'Αρθρο 19 - (Απόρρητο επιστολών, ανταπόκρισης & επικοινωνίας)
 • 'Αρθρο 20 - (Έννομη προστασία, δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης)
 • 'Αρθρο 21 - (Προστασία οικογένειας, γάμου, μητρότητας και παιδικής ηλικίας, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες)
 • **'Αρθρο 22 - (Προστασία της εργασίας)
 • 'Αρθρο 23 - (Συνδικαλιστική ελευθερία)
 • 'Αρθρο 24 - (Προστασία του περιβάλλοντος)
 • 'Αρθρο 25 - (Αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου, προστασία θεμελιωδών δικαιωμάτων)

MEPOΣ TPITO - Oργάνωση και λειτουργίες της Πολιτείας

TMHMA A΄ - Σύνταξη της Πολιτείας

 • 'Αρθρο 26 - (Διάκριση των εξουσιών)
 • 'Αρθρο 27 - (Μεταβολή στα όρια της Επικράτειας)
 • 'Αρθρο 28 - (Κανόνες του διεθνούς δικαίου και διεθνείς οργανισμοί)
 • 'Αρθρο 29 - (Πολιτικά κόμματα)

TMHMA B΄ - Πρόεδρος της Δημοκρατίας

KEΦAΛAIO ΠPΩTO - Aνάδειξη του Προέδρου

 • 'Αρθρο 30 - (Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ρυθμιστής του πολιτεύματος)
 • **'Αρθρο 31 - (Προσόντα εκλογιμότητας)
 • 'Αρθρο 32 - (Εκλογή)
 • 'Αρθρο 33 - (Έναρξη θητείας, όρκος, χορηγία)
 • 'Αρθρο 34 - (Αναπλήρωση)

KEΦAΛAIO ΔEYTEPO - Eξουσίες και ευθύνη από τις πράξεις του Προέδρου

 • 'Αρθρο 35 - (Ισχύς των πράξεων, προσυπογραφή)
 • 'Αρθρο 36 - (Διεθνής παραστάτης, διεθνείς συνθήκες)
 • 'Αρθρο 37 - (Διορισμός Πρωθυπουργού και Κυβέρνησης)
 • 'Αρθρο 38 - (Κυβέρνηση, απαλλαγή καθηκόντων)
 • *'Αρθρο 39 - (Το άρθρο 39 καταργήθηκε)
 • 'Αρθρο 40 - (Σύγκληση της Βουλής, Αναστολή εργασιών)
 • 'Αρθρο 41 - (Διάλυση της Βουλής)
 • *'Αρθρο 42 - (Έκδοση και δημοσίευση των νόμων)
 • 'Αρθρο 43 - (Έκδοση διαταγμάτων)
 • 'Αρθρο 44 - (Πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, δημοψηφίσματα, διαγγέλματα)
 • 'Αρθρο 45 - (Αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων)
 • 'Αρθρο 46 - (Διορισμός και παύση δημοσίων υπαλλήλων, απονομή παρασήμων)
 • 'Αρθρο 47 - (Χάρη και αμνηστία)
 • *'Αρθρο 48 - (Κατάσταση πολιορκίας)

KEΦAΛAIO TPITO - Eιδικές ευθύνες του Προέδρου της Δημοκρατίας

 • 'Αρθρο 49 - (Ευθύνη, κατηγορία, δίκη)
 • 'Αρθρο 50 - (Τεκμήριο Αρμοδιότητας)

TMHMA Γ΄ - Bουλή

KEΦAΛAIO ΠPΩTO - Aνάδειξη και συγκρότηση της Bουλής

 • 'Αρθρο 51 - (Εκλογή βουλευτών, εκλογικό δικαίωμα)
 • 'Αρθρο 52 - (Ελεύθερη εκδήλωση της λαϊκής θέλησης)
 • 'Αρθρο 53 - (Βουλευτική Περίοδος)
 • 'Αρθρο 54 - (Εκλογικό σύστημα, εκλογικές περιφέρειες, βουλευτές Επικρατείας)

KEΦAΛAIO ΔEYTEPO - Kωλύματα και ασυμβίβαστα των βουλευτών

 • 'Αρθρο 55 - (Προσόντα εκλογιμότητας)
 • 'Αρθρο 56 - (Κωλύματα εκλογιμότητας)
 • 'Αρθρο 57 - (Ασυμβίβαστα έργα)
 • 'Αρθρο 58 - (Δικαστικός έλεγχος εκλογών)

KEΦAΛAIO TPITO - Kαθήκοντα και δικαιώματα των βουλευτών

 • 'Αρθρο 59 - (Όρκος)
 • 'Αρθρο 60 - (Δικαίωμα ψήφου, παραίτηση από το αξίωμα)
 • 'Αρθρο 61 - (Ανεύθυνο των βουλευτών)
 • 'Αρθρο 62 - (Ακαταδίωκτο των βουλευτών)
 • 'Αρθρο 63 - (Αποζημίωση, ατέλειες, απουσίες)

KEΦAΛAIO TETAPTO - Oργάνωση και λειτουργία της Bουλής

 • 'Αρθρο 64 - (Σύνοδος)
 • 'Αρθρο 65 - (Κανονισμός, προεδρείο)
 • 'Αρθρο 66 - (Συνεδριάσεις)
 • 'Αρθρο 67 - (Πλειοψηφία για τη λήψη απόφασης)
 • 'Αρθρο 68 - (Κοινοβουλευτικές και εξεταστικές επιτροπές)
 • 'Αρθρο 69 - (Αναφορές)
 • 'Αρθρο 70 - ('Ασκηση νομοθετικού Έργου)
 • 'Αρθρο 71 - (Τμήμα διακοπής των εργασιών)
 • 'Αρθρο 72 - (Αρμοδιότητες Ολομέλειας, τμήματος διακοπής των εργασιών και διαρκών επτροπών)

KEΦAΛAIO ΠEMΠTO - Nομοθετική λειτουργία της Bουλής

 • 'Αρθρο 73 - (Δικαίωμα πρότασης νόμων)
 • 'Αρθρο 74 - (Διαδικασία εισαγωγής για συζήτηση νομοσχεδίων και προτάσεων νόμων)
 • 'Αρθρο 75 - (Νομοσχέδια και προτάσεις νόμων που συνεπάγονται επιβάρυνση του προϋπολογισμού)
 • 'Αρθρο 76 - (Συζήτηση και ψήφιση νομοσχεδίων και προτάσεων νόμων)
 • 'Αρθρο 77 - (Αυθεντική ερμηνεία των νόμων)

KEΦAΛAIO EKTO - Φορολογία και δημοσιονομική διαχείριση

 • 'Αρθρο 78 - (Νόμοι φορολογικού περιεχομένου)
 • 'Αρθρο 79 - (Προϋπολογισμός, απολογισμός, γενικός ισολογισμός)
 • 'Αρθρο 80 - (Μισθός, σύνταξη, χορηγία, αμοιβή, νόμισμα)

TMHMA Δ΄ - Kυβέρνηση

KEΦAΛAIO ΠPΩTO - Συγκρότηση και αποστολή της Kυβέρνησης

 • 'Αρθρο 81 - (Υπουργικό Συμβούλιο)
 • 'Αρθρο 82 - (Κυβέρνηση, Πρωθυπουργός, Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής)
 • 'Αρθρο 83 - (Υπουργοί & Υφυπουργοί)

KEΦAΛAIO ΔEYTEPO - Σχέσεις Bουλής και Kυβέρνησης

 • 'Αρθρο 84 - (Εμπιστοσύνη της Βουλής - αρχή της δεδηλωμένης)
 • 'Αρθρο 85 - (Ευθύνη των Υπουργών)
 • 'Αρθρο 86 - (Δίωξη κατά μελών της Κυβέρνησης, Ειδικό Δικαστήριο)

TMHMA E΄ - Δικαστική Eξουσία

KEΦAΛAIO ΠPΩTO - Δικαστικοί λειτουργοί και υπάλληλοι

 • 'Αρθρο 87 - (Ανεξαρτησία των δικαστών)
 • 'Αρθρο 88 - (Εγγυήσεις ανεξαρτησίας των δικαστικών λειτουργών, αποδοχές, μετατάξεις)
 • 'Αρθρο 89 - (Δικαστικά ασυμβίβαστα)
 • 'Αρθρο 90 - (Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο)
 • 'Αρθρο 91 - (Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο)
 • 'Αρθρο 92 - (Δικαστικοί υπάλληλοι, συμβολαιογράφοι, υπάλληλοι υποθηκοφυλακείων)

KEΦAΛAIO ΔEYTEPO - Oργάνωση και δικαιοδοσία των δικαστηρίων

 • 'Αρθρο 93 - (Διακρίσεις των Δικαστήριων)
 • 'Αρθρο 94 - (Δικαιοδοσία διοικητικών και πολιτικών δικαστηρίων)
 • 'Αρθρο 95 - (Συμβούλιο της Επικρατείας)
 • 'Αρθρο 96 - (Ποινική δικαιοσύνη)
 • 'Αρθρο 97 - (Μικτά ορκωτά δικαστήρια)
 • 'Αρθρο 98 - (Ελεγκτικό Συνέδριο)
 • 'Αρθρο 99 - (Αγωγές κακοδικίας)
 • 'Αρθρο 100 - (Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο)
 • **'Αρθρο 100Α - (Νομικό Συμβούλιο του Κράτους)

TMHMA ΣT΄ - Διοίκηση

KEΦAΛAIO ΠPΩTO - Oργάνωση της διοίκησης

 • 'Αρθρο 101 - (Διοικητική αποκέντρωση)
 • 'Αρθρο 101Α - (Ανεξάρτητες αρχές)
 • **'Αρθρο 102 - (Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης)

KEΦAΛAIO ΔEYTEPO - Yπηρεσιακή κατάσταση των οργάνων της διοίκησης

 • 'Αρθρο 103 - (Δημόσιοι υπάλληλοι)
 • 'Αρθρο 104 - (Περιορισμοί Δημοσίων υπαλλήλων)

KEΦAΛAIO TPITO - Kαθεστώς του Aγίου Όρους

 • 'Αρθρο 105 - (Καθεστώς του Αγίου Όρους)

MEPOΣ TETAPTO - Eιδικές Τελικές και Μεταβατικές Διατάξεις

TMHMA A΄ - Eιδικές διατάξεις

 • 'Αρθρο 106 - (Κράτος και εθνική οικονομία)
 • 'Αρθρο 107 - (Προστασία κεφαλαίων εξωτερικού και ειδική οικονομική νομοθεσία)
 • 'Αρθρο 108 - (Απόδημος ελληνισμός)
 • 'Αρθρο 109 - Διαθήκη, κωδίκελλος, δωρεά υπέρ του Δημοσίου, μητρώο κληροδοτημάτων)

TMHMA B΄ - Aναθεώρηση του Συντάγματος

 • 'Αρθρο 110 - (Αναθεώρηση του Συντάγματος)

TMHMA Γ΄ - Mεταβατικές διατάξεις

 • 'Αρθρο 111 - (Συντακτικές Πράξεις & Ψηφίσματα)
 • 'Αρθρο 112 - (Έκδοση νόμου που προβλέπεται από το Σύνταγμα)
 • 'Αρθρο 113 - (Ισχύς προσωρινού Κανονισμού της Βουλής)
 • 'Αρθρο 114 - (Εκλογή πρώτου Προέδρου Δημοκρατίας, προσωρινός Πρόεδρος)
 • ** *** 'Αρθρο 115 - (Ειδικά Δικαστήρια που προβλέπει το Σύνταγμα)
 • 'Αρθρο 116 - (Θετικά μέτρα για την προώθηση της ισότητας ανδρών - γυναικών)
 • 'Αρθρο 117 - (Αγροτική ιδιοκτησία, δάση, απαλλοτριώσεις, οικιστικές περιοχές)
 • 'Αρθρο 118 - (Ανώτατοι Δικαστικοί λειτουργοί)
 • 'Αρθρο 119 - (Ακύρωση πράξεων που εκδόθηκαν από 21.4.67 ως 23.7.74)

TMHMA Δ΄ - Aκροτελεύτια διάταξη

 • 'Αρθρο 120 - (Ακροτελεύτια διάταξη)
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Προσθήκη σχολίου

Σιγουρευτείτε πως έχετε εισάγει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες με το σύμβολο (*). Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία:

Live Radio Television

[pb_row background="none" solid_color_value="#FFFFFF" solid_color_color="#ffffff" gradient_color="0% #FFFFFF,100% #000000" gradient_color_css="" gradient_direction="vertical" pattern="" repeat="full" image="" stretch="none" position="center center" paralax="no" parallax_scroll="no" video_url="" autoplay="no" border_width_value_="0" border_style="solid" border_color="#000" width_value="" width_unit="%" div_padding="" div_padding_top="10" div_padding_bottom="10" div_padding_right="10" div_padding_left="10" css_suffix="" id_wrapper="" ][pb_column span="span12"][pb_accordion el_title=" " initial_open="1" multi_open="no" filter="no" appearing_animation="0" ][pb_accordion_item heading="Κανάλι της Βουλής" icon="" tag="" ][/pb_accordion_item][/pb_accordion][/pb_column][/pb_row]
Κύλιση στην Αρχή